foto 235

Groep: ouder dan 21 jaar
Categorie: Gebouwen en monumenten

Toelichting:
Dit is de oudste boerderij van West Europa uit 't jaar 1263. En die staat toch maar mooi in onze gemeente Best. Het was flink vervallen maar nu is het prachtig gerenoveerd. De kosten zijn verdeeld tussen de provincie, Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente. Ik ben hier zeer blij mee. Het is zeer belangrijk,dat we weten hoe en met wat onze voorvaderen geleefd hebben.En het is nog in gebruik.Dan is het ook niet allemaal voor niks geweest.    

Comments