foto 159

Groep: ouder dan 21 jaar
Categorie: Overige

Toelichting: 
Deze foto geeft de verbondenheid van Best met het vliegveld en defensie weer. 
Comments